Orney Source

Clair De Lune And Ballerina

Elevutveckling

Det kan vara riktigt besvärligt när man som förälder under en längre tid insett att ens barn inte riktigt hänger med i skolarbetet. Att göra pedagogiska utredningar i Örebro blev den lösning som vi hoppats på. Det särskilda behoven urskiljdes och vår son fick det stöd som han var i behov av. Stödet för varje enskild elev kan ju naturligtvis variera och det är ju det som är den springande punkten i ämnet. Varje elev har sin egen personlighet och omständigheter. När vi vuxna i elevens omgivning ger eleven en chans att utvecklas enligt sina förutsättningar då är det gott. Underbart gott!